Jira is verhuisd

en staat nu op

https://apps2.veron.nl/jira

U wordt automatisch doorgestuurd na 5 seconden